Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019 10.15 u.
30.09 | Infomarkt in zaal Jogem

AWV onderzoekt de mogelijkheid voor een derde rijstrook in de middenberm op de E314 tussen Zolder-Terlaemen en Genk-Centrum. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het Europees beschermd Habitatrichtlijngebied, waarbinnen zich een groot deel van het traject bevindt. Een MER-studie brengt de milieueffecten in kaart, bijvoorbeeld op vlak van geluid, lucht- en waterkwaliteit. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de publieke inspraakronde. In het voorjaar 2020 wordt een voorkeursontwerp opgemaakt op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen. Een eventuele uitvoering zal over verschillende jaren gefaseerd worden uitgevoerd.

Naast de lokale besturen en natuurbeheerders in de omgeving krijgen ook inwoners de kans om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten tijdens de infomarkten, in elk van de betrokken gemeenten.

Infomarkt Heusden-Zolder | maandag 30 september | van 16 tot 20 uur | zaal Jogem

Info: www.wegenenverkeer.be/projecten