Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020 8.37 u.

Wie naar onze gemeentelijke website surft, merkt bovenaan een extra balk op, namelijk Mijn Burgerprofiel. Deze functionaliteit is opgezet als een online profielpagina waar burgers hun persoonlijke gegevens terugvinden die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Gebruikers kunnen van daaruit ook doorlinken naar specifieke e-loketten. Tot op vandaag zitten veel persoonsgegevens verspreid over verschillende instanties en beleidsniveaus. Dankzij Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu alle info bij de hand bij het invullen van aanvragen. Dat betekent minder vergissingen en ontbrekende documenten.

Mijn Burgerprofiel biedt een handig overzicht van alle lopende zaken. Zo kan je als burger de status van je dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating, een studietoelage of een renovatiepremie. Je kan ook doorklikken om het dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst. Bovendien kan je er ook officiële attesten en andere documenten downloaden.

Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Daarom integreert Mijn Burgerprofiel vernieuwende technologie op het vlak van veiligheid en de bescherming van de privacy. Om te beginnen bij het aanmelden. Dat kan via eID, via ACM, met een token, via de itsme-app of sms. Als burger krijg je, naast controle over je data, ook te zien welke overheidsdiensten je gegevens hebben geraadpleegd. Helemaal conform de nieuwe wetgeving.

Vernieuwend is dat Mijn Burgerprofiel niet gebonden is aan één webadres. De profielpagina kan via een global header geïntegreerd worden in elke website van de overheid, tot op het niveau van iedere gemeente. Maar al verschilt de toegangsdeur, erachter zit altijd diezelfde, herkenbare persoonlijke pagina. Zo verzoenen we lokale eigenheid met de indruk van één overheid.