Gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019 10.13 u.
Nu de winter in het land is rukken ook onze strooidiensten weer regelmatig uit. Bij licht vriesweer worden enkel de bruggen gestrooid. Wanneer ook de straten gestrooid moeten worden, gebeurt dit in 2 vaste routes.

Deze routes werden gekozen in samenspraak met andere diensten zoals de brandweer om ervoor te zorgen dat het grootste deel van de gemeente altijd bereikbaar blijft. De routes zijn elk ongeveer 75 km lang en er wordt met verschillende prioriteiten rekening gehouden. Zo worden tijdens werkdagen altijd de schoolomgevingen en industriezones mee gestrooid. Bijkomend ook een aantal openbare gebouwen zoals rond het gemeentehuis, de bib en OCMW, aan de kerken ... Bij het vrijdaggebed wordt ook de toegangsweg naar de moskee gestrooid.

Bij sneeuwval worden ook een aantal fietspaden vrijgemaakt en gestrooid. Rond een sommige gebouwen wordt manueel gestrooid, zoals rond de serviceflats, de ingangen van de kerkhoven, de trappen van de kerken, politie,… Op anderen plaatsen leveren we zout en wordt dit gedaan door de gebruikers van de gebouwen zelf, zoals bijvoorbeeld de sporthallen.

De gewestwegen die door onze gemeente lopen worden gestrooid door Wegen en Verkeer Limburg.