Opcentiemen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfruimten

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Inhoud

De gemeente is wettelijk verplicht om een inventaris bij te houden van verwaarloosde panden en deze inventaris jaarlijks door te geven aan het Vlaams gewest. Op basis van deze gegevens heft het gewest een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Sinds 1 januari 2015 worden er 100 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten.

De belasting wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen en is onderhevig aan de heffing vanaf het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris.

Voor de berekening van de heffing worden 4 tarieven toegepast op telkens een deel van het kadastraal inkomen: 

tot en met € 12 350150 %/
van € 12 351,00 tot en met € 37 150125 %€ 18 525
van € 37 151,00 tot en met € 74 350100 %€ 49 525
vanaf € 74 35175 %€ 123 875

De belasting bedraagt nooit minder dan € 3 700.

De gemeente doet beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

Regelgeving

Je vindt het volledige reglement in meeting.net.