Tot en met het aanslagjaar 2016 wordt de Vlaamse Verkrottingsheffing woningen en gebouwen geheven op basis van twee lijsten binnen de inventaris van de gebouwen:

  • de lijst met verwaarloosde woningen/gebouwen
  • de lijst met ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 

Vanaf aanslagjaar 2017 zal bovenstaande Vlaamse belasting enkel nog geheven worden op de lijst met ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Er worden 100 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen.

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.