Er worden 882 opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd. 

Deze opcentiemen worden ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst.