Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Inhoud

Deze Vlaamse belasting wordt geheven op basis van de lijst met ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Er worden 100 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen.

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

Regelgeving

Je vindt het volledige reglement in meeting.net.