Jérôme Mavakala, mede oprichter van de vzw die verschillende projecten in Mbanza-Ngungu uitwerken en realiseren. Jerome is zelf geboren in Congo en woont nu in Heusden-Zolder.

"De bevolking van Mbanza-Ngungu bestaat voor 40% uit kinderen en jongeren (6-18 jaar). Veel kinderen worden bovendien aan hun lot overgelaten en slechts een minderheid van hen heeft toegang tot de schoolbanken. Gevolg is dat binnen 10 – 15 jaar de bevolking voor de meerderheid uit analfabete en niet gevormde volwassen zal bestaan, wat natuurlijk een grote rem is voor de ontwikkeling van de stad en het land in zijn groter geheel. Onze vzw La Kongolia vindt het dus meer dan nodig om deze talrijke jongeren en vooral de meisjes te helpen. Want wij zijn van oordeel dat je moet inzetten op opvoeding en onderwijs om de toekomst van een land te verzekeren."

Mijn project

Bouw van een opleidingscentrum voor “knippen en naaien” ten behoeve van kindmoeders en achtergestelde meisjes in de stad Mbanza-Ngungu (Congo)

Deze kansarme meisjes en kindmoeders zijn vaak dubbel kwetsbaar. Zij moeten tegelijk het hoofd bieden aan de moeilijkheden van alle kansarme meisjes, en tevens de zware taak opnemen van jonge moeders. Hun baby’s die soms in zeer moeilijke omstandigheden ter wereld komen, starten hun leven met een zeer grote handicap. Door hen te steunen handelen we preventief voor hun toekomst en deze van hun kinderen. Het centrum biedt ruimte voor ontwikkelingskansen door een gediversifieerd educatief aanbod. Naast individuele- en groepstherapie, kunnen ze ook een opleiding volgen voor een specifiek beroep. Hierdoor kunnen ze een minimale financiële autonomie verwerven of in het beste geval hun eigen bedrijf kunnen starten. Het project is er om hun levensvoorwaarden te verbeteren. Aan het einde van die vorming zal er een installatiefonds zijn om de begunstigden toe te laten hun eigen bedrijfje te starten.