Gepubliceerd op woensdag 21 november 2018 13.35 u.
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft een budget van 300.000 euro vrijgemaakt voor een projectoproep uitvoeringsinitiatieven in De Wijers.

Uitvoeringsinitiatieven zijn kleinschalige en kortlopende projecten die mee de doelstellingen voor De Wijers helpen realiseren. De projecten die na selectie in aanmerking komen, kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 50% en worden binnen de twee jaar afgerond. Een projectoproep, die past binnen de uitvoering van een van de drie landinrichtingsprojecten De Wijers, heeft de bedoeling om het indienen van lokale en uitvoeringsgerichte initiatieven te stimuleren. Projecten moeten bijdragen aan de zichtbaarheid, beleefbaarheid en aanwezigheid van water in het landschap van De Wijers.

Een projectvoorstel kan ingediend worden door een provincie, een gemeente, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijke persoon, die in de plangebieden van drie landinrichtingsprojecten De Wijers een project wil realiseren als uitvoeringsinitiatief van landinrichting. Daarmee worden bedoeld: gemeenten, verenigingen, ondernemers, organisaties, scholen en particulieren. Elke instantie of persoon mag maximaal 2 projectvoorstellen indienen.

De besturen, organisaties en inwoners die kandidaat zijn om een voorstel van uitvoeringsinitiatief in te dienen, kunnen daarbij rekenen op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de oproep organiseert en begeleidt. Hieronder kan u de reglementen van de drie oproepen terugvinden. De uiterste datum voor het indienen van een projectvoorstel is 28 februari 2019 via het Plattelandsloket.