Opvang asielzoekers

Inhoud

Asielzoekers die aan onze gemeente zijn toegewezen, hebben recht op materiële of financiële hulp.

De asielzoekers die we opvangen in onze gemeente ontvangen hoofdzakelijk materiële hulpverlening. Ze worden intensief begeleid in het wonen binnen onze gemeente, ook al verblijven ze hier soms maar een korte periode.

We staan in voor: huisvesting, leefgeld voor aankoop van o.a. voeding en kleding, medische verzorging, begeleiding in de gemeente, invulling van tijdsbesteding, begeleiding in de asielprocedure.

Zowel voor de financiële en materiële steun als voor de medische hulp fungeert het OCMW als doorgeefluik. De tussenkomsten worden steeds teruggevorderd bij de federale overheid.