Opwaardering Trage wegen Mangelbeekvallei

Gepubliceerd op zondag 27 aug 2023 om 00:00

De Mangelbeekvallei is een unieke beekvallei in De Wijers met heel wat open ruimte tussen de woonkernen van Heusden en Zolder.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met lokaal bestuur Heusden--Zolder en andere partners het landinrichtingsplan (LIP) ‘Mijn Mangelbeek’ uit rond drie thema’s:

  • Water en natuur: naar een meer natuurlijke beekvallei op lange termijn
  • Trage wegen: veilig fietsen en wandelen tussen verschillende woonkernen
  • Mijnerfgoed en beleving: het mijnverleden herontdekken en ontmoetingsplekjes creëren

Dit najaar starten voor het thema “Trage wegen” de eerste uitvoeringen . Heusden-Zolder heeft heel wat basisvoorzieningen op wandel- en fietsafstand. Door gebrekkige of onveilige verbindingen hiertussen, kiezen inwoners nog te vaak voor minder duurzame verplaatsingen met de wagen. De projectpartners investeren daarom in veilige, functionele wandel- en fietsverbindingen die, dwars door de Mangelbeekvallei, de woonkernen met elkaar verbinden.

Gebaseerd op voorstellen en inventarisatie van trage wegen door de verschillende dorpsraden, werkte VLM samen met lokaal bestuur Heusden-Zolder een fijnmazig ‘trage wegen’-netwerk uit. We verbeteren daarvoor bijna 10 km bestaande trage wegen en leggen enkele volledig nieuwe paden aan. Bij de aanleg houden we uiteraard rekening met de natuurwaarden van de Mangelbeekvallei en de toekomstige plannen voor valleiherstel. Verharding bestaat voornamelijk uit waterdoorlatende materialen en straatverlichting is niet voorzien. In de zeer natte zones kiezen we voor een knuppelpad.

Het kaartje toont je op welke paden de aannemer de komende maanden werken uitvoert:

  • de Mangelbeekoever tussen kasteel Meylandt en Beekbeemden
  • het pad ten zuiden van het Routeke, als een alternatieve trage weg voor het snelle fietsverkeer op het Routeke zelf
  • een aantal paden dwars door de Mangelbeekvallei, om de woonkernen met elkaar te verbinden

Ten noorden van domein Meylandt plaatsen we ook een nieuwe wandel- en fietsbrug over de Mangelbeek.

Meer info vind je op Mijn Mangelbeek | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be) of stuur een mailtje naar naar karel.stevens@vlm.be of leefomgeving@heusden-zolder.be.