2018

 • De verkeersdienst voerde in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) controles uit op achterstallige verkeersbelasting en boorddocumenten.
  1.114 voertuigen passeerden de nummerplaatherkenner. De belastinginspecteurs stelden 19 inbreuken vast wegens verschuldigde belasting voor een bedrag van 13.895 euro. Eén voertuig werd in beslag genomen en getakeld wegens openstaande schuld van 2.778 euro. De politie legde 20 ademtesten op. Iedereen blies safe. Voorts stelden de inspecteurs verkeersinbreuken vast wegens onverzekerd rijden, geen keuring en niet dragen van de gordel.

 • Tijdens een rustige, multiculturele markt negeerden 7 marktbezoekers een parkeerverbod en parkeerden 2 buiten de vakken op Schachtplein. Eén auto, die de opstelling van de markt hinderde werd getakeld.

 • Bij de laatste BOB-actie tijdens het "Weekend zonder alcohol" stelden de inspecteurs inbreuken vast wegens geen inschrijving (2), geen keuring, parkeren op het fietspad, niet gebruiken van het kinderzitje (2) en niet dragen van de gordel (19). Twee buitenlanders die geen gordel droegen moesten ter plaatse 116 euro betalen.

 • In 2017 leverde de verkeersdienst 312 signalisatievergunningen af aan aannemers, particulieren en overheden. Er vonden in Heusden-Zolder 178 werken op openbare wegen plaats waarbij werfsignalisatie vereist was.
  Voor het plaatsen van containers op openbaar domein werden 27 aanvragen ingediend. 60 privé-personen vroegen in het kader van een verhuis een vergunning aan. Een verhoging ten opzichte van vorige jaren wegens de toenemende appartementenbouw. Firma's plaatsten voorts 25 keer een bouwkraan, silo of stelling op openbaar domein.
  17 aannemers en overheden beschikten in 2017 over een permanente vergunning. Voorwaarde is dat elk werk online gemeld wordt aan de verkeersdienst. In totaal werden 207 meldingen gedaan door onder meer De Watergroep (39), Fluentis (59) en de gemeentelijke werkplaatsen (47).
  De politie stelde 2 processen-verbaal op inzake inbreuken op de signalisatiewetgeving.
  In 2/3de van de gevallen duurde de inname minder dan 24 uur. In dat geval is geen retributie vereist. De gemeente inde 38 maal een retributie in 2017.

 • In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de verkeersdienst controles uit. De nummerplaatherkenner van VlaBel scande 1.356 voertuigen. 21 bestuurders bleken in totaal voor € 26.130 verkeersbelasting verschuldigd. Eén overtreder moest zelfs € 11.387 achterstal ophoesten. Hij kon dit niet onmiddellijk vereffenen zodat het voertuig in beslag werd genomen en getakeld werd.

 • In samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) voerde de politie op 2 plaatsen controle uit op verschuldigde verkeersbelasting en boorddocumenten. 1.007 voertuigen werden gescand, 17 processen-verbaal werden opgesteld wegens achterstallige taksen voor een totaal bedrag van € 6.107,81. De politie takelde één auto wegens niet verzekerd. Eén voertuig bleek niet ingeschreven te zijn.

 • In samenwerking met de dienst Douane & Accijnzen voerde de politie controles uit op diverse plaatsen in het kader van niet-betaalde penale boetes. Twee bestuurders zijn nog boetes verschuldigd van respectievelijk € 12.552 en € 628. Vermits ze niet onmiddellijk konden betalen werden hun voertuigen in beslag genomen en getakeld. Een derde overtreder kon ter plaatse zijn boete van € 393 vereffenen. De scanner detecteerde een chauffeur die in het verleden betrapt werd op het rijden met rode gasolie. Dit bleek na staalname opnieuw het geval hetgeen hem een nieuwe boete oplevert van € 1.000.
  De politie legde 40 bestuurders een ademtest op. Twee van hen reden onder invloed van alcohol. Eén voertuig bleek niet gekeurd.
  Een auto met 2 passagiers was niet verzekerd. De minderjarige passagier werd in het bezit gevonden van een aanzienlijke hoeveelheid cannabis en apparatuur om te dealen. De politie nam € 650 van de 17-jarige drugdealer in beslag en voerde een huiszoeking uit. De wagen werd getakeld. De bestuurder reed spijts verval wegens drugs in verkeer.

 • In het kader van de nultolerantie op Koolmijnlaan-Cité plukte de verkeersdienst een auto uit het verkeer die abnormaal veel rook verspreidde. De overtreder vervoerde een kind zonder kinderzitje hetgeen hem een boete oplevert van € 174. De wagen was eveneens voorzien van een onreglementaire kentekenplaat. Een bromfietser die levenslang rijverbod had werd overgebracht naar het commissariaat. De geseinde persoon moest nog een gevangenisstraf uitzitten van een jaar. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis. Een buitenlander die auto's transporteerde in Vogelsancklaan en zonder dimlichten reed moest ter plaatse € 174 betalen.

 • De verkeersdienst takelde 2 voertuigen die achtergelaten werden aan het station van Heusden en op het K. Boudewijnplein.
 • Op 03/07/2018 voerde onze lokale politie Heusden-Zolder een controle uit op twee plaatsen in onze gemeente in samenwerking met de verkeersbelastingendienst. In totaal reden 762 voertuigen voor de radar en werden 49 inbreuken vastgesteld door de Vlabel.
  Er werd een bedrag van 19.390,97 Euro geïnd en het voertuig van 1 bestuurder die de boete van 703 euro niet kon betalen, werd getakeld en in beslag genomen.
  Voorts werden nog 4 bestuurders beboet voor een vervallen keuring, 3 voor het niet dragen van de gordel, 2 voor het gebruik van een gsm achter het stuur. 1 Bestuurder ontving een boete voor een niet correcte nummerplaat vooraan, een andere voor het niet dragen van correcte motorkledij.