Wanneer je gezin getroffen wordt door een overlijden ontvang je een overlijdensbrochure van de maatschappelijk werk(st)er van het Sociaal Huis met een voorstel tot een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek biedt de maatschappelijk werker een luisterend oor en administratieve/praktische hulp in verband met het overlijden. Indien nodig en wenselijk zal de maatschappelijk werk(st)er je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Bij het overlijden van een alleenstaande persoon richt het Sociaal Huis een schrijven tot het gekende adres met de melding dat er een overlijdensbrochure kan bekomen worden. Familieleden kunnen altijd een huisbezoek aanvragen of een afspraak maken voor hulpverlening.

Bij overlijden in een woonzorgcentrum of serviceflat bekom je informatie aan het onthaal van het woonzorgcentrum of via het Sociaal Huis.

Procedure

  • Je ontvangt een overlijdensbrochure
  • Er volgt een voorstel tot huisbezoek of je vraagt zelf een huisbezoek aan
  • Je kan steeds zelf telefonisch contact opnemen met het Sociaal Huis in verband met vragen omtrent de afhandeling van het overlijden.
  • De maatschappelijk werk(st)er zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar andere diensten.

Rouwverwerking is een moeilijk en eenzaam proces. Soms kan een gesprek met lotgenoten deugd doen. Bij interesse kan je deelnemen aan een ‘rouwgroepje’. In een kleine groep kom je samen om te praten over rouw. Dit onder deskundige begeleiding.