Overlijdensbezoek

Inhoud

Wanneer je gezin getroffen wordt door een overlijden ontvang je als partner een overlijdensbrochure van de maatschappelijk werk(st)er van het Sociaal Huis met een voorstel tot een huisbezoek. De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en administratieve/praktische hulp in verband met het overlijden. Indien nodig en wenselijk zal de maatschappelijk werk(st)er je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Bij het overlijden van een alleenstaande persoon stuurt het Sociaal Huis een brief met informatie over de overlijdensbrochure naar het gekende adres. Familieleden kunnen altijd een huisbezoek aanvragen of een afspraak maken voor hulpverlening.

Bij overlijden in een woonzorgcentrum of serviceflat bekom je informatie aan het onthaal van het woonzorgcentrum of via het Sociaal Huis.

Procedure

  • Je ontvangt een overlijdensbrochure.
  • Je kan steeds zelf telefonisch contact opnemen met het Sociaal Huis in verband met vragen over de afhandeling van het overlijden.
  • De maatschappelijk werk(st)er zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar andere diensten.

Rouwverwerking is een moeilijk en eenzaam proces. Soms kan een gesprek met lotgenoten deugd doen. Bij interesse kan je deelnemen aan een ‘rouwgroepje’. In een kleine groep kom je samen om te praten over rouw. Dit onder deskundige begeleiding.