Gepubliceerd op donderdag 1 juli 2021 9.30 u.

Ook dit jaar handhaven we van 30 juni t.e.m. 30 september een parkeerverbod in de berm van de Dellestraat tussen de gemeentegrens met Lummen en de rotonde aan ‘Het Koet’. Het verbod geldt aan elke kant van de weg, inclusief de rotonde en op- en afritten. Met deze ingreep willen we eventuele onregelmatigheden aan het Koet vermijden.