Partners van het Sociaal Huis

Soms heb je nood aan gespecialiseerde hulp. Gespecialiseerde diensten kunnen je hierbij helpen. Met volgende diensten kan je een afspraak maken in ons Sociaal Huis.

CAD Limburg

Voor ambulante drughulpverlening en straathoekwerk maak je telefonisch een afspraak met CAD-Limburg via het nummer 011 27 42 98.

CAW Limburg

Het CAW-Limburg biedt in het Sociaal huis hulpverlening aan bij gezins- en relationele problemen. Je maakt telefonisch een afspraak via 011 21 20 20.

Eerstelijnspsycholoog

Ervaar je psychologische moeilijkheden. Voortaan wordt een bezoek aan de psycholoog en orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Meer info vind je op de website van Netwerk Reling. Je maakt een afspraak via e-mail, elpmidwestlim@gmail.com.

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren: https://gezincentraal.be/eerstelijnspsycholoog-gezin.

Gratis advocaten advies

Elke 1ste en 3de maandag van de maand vindt er in het Sociaal Huis van 16 tot 18 uur een zitdag plaats van de Balie Limburg.

Je maakt een afspraak:

DYZO

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen elke tweede maandag van de oneven maand van 13.30 tot 16.30 uur terecht in het Sociaal huis op de zitdag van DYZO.

Je maakt telefonisch een afspraak via 011 45 61 50. 

FOD Sociale Zekerheid 

Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap kunnen personen tussen 18 en 65 jaar een aanvraag doen om erkend te worden als persoon met een handicap. Deze erkenning kan leiden tot financiële ondersteuning in de vorm van een inkomensvervangende tegemoetkoming (als je niet of minder dan 1/3 kan werken in de gewone arbeidsmarkt) en/of een integratietegemoetkoming (als je ernstige moeilijkheden hebt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, jezelf wassen, poetsen, …). Bovendien kan deze erkenning onder bepaalde voorwaarden ook recht geven op attesten voor fiscale en sociale voordelen en eventueel op een parkeerkaart. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kan je via de website www.handicap.belgium.be een aanvraag doen.

Voor hulp bij het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kan je elke eerste en tweede dinsdag van de maand tussen 13.30 en 15 uur terecht op de zitdag van het DG personen met een handicap in het Sociaal Huis. Je kan hiervoor geen afspraak maken. Het is dan ook mogelijk dat je je beurt moet afwachten in de wachtzaal maar alle aanwezigen worden geholpen. Ze beantwoordt onder andere vragen over

  • je rechten op een tegemoetkoming, parkeerkaart of op sociale en fiscale maatregelen,
  • de opvolging van je dossier,
  • wat je moet doen als er iets in je gezinssituatie of inkomenssituatie verandert.

Als je bijkomende informatie wenst, kan je via het contactformulier je vraag stellen of bellen naar 0800 987 99 (elke voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur). Ze kunnen je ook daar informeren over waarom een bepaalde beslissing genomen werd, hoe je een aanvraag kan heropenen, hoe je tegen een beslissing in beroep kan gaan.

Wens je informatie over je dossier dan kan je Els Boes contacteren via 02 528 68 45 of els.boes@minsoc.fed.be.

Veilig Huis

Om intrafamiliaal geweld aan te pakken, werken het Sociaal Huis en politiezone Heusden-Zolder samen met het Veilig Huis, dat verschillende diensten onder één dak brengt. Je kan er op een laagdrempelige manier terecht voor veiligheid, ondersteuning en hulp. Getroffen gezinnen worden zo sneller en nauwer opgevolgd, met een focus op gezinnen met een hoger risico op herhaald geweld..
Wanneer de politie een melding ontvangt of intrafamiliaal geweld vaststelt, gaat het Veilig Huis aan de slag. Orthopedagoge Femke Leten bekijkt op maat van het gezin waar het meest nood aan is. Ze neemt telefonisch contact op met het getroffen gezin. Daarbij richt ze zich op het hele gezin en probeert samen met hen een escalatie van het conflict te voorkomen. 

Heb jij vragen over geweld, misbruik of (kinder)mishandeling? Het telefoonnummer 1712 is er voor iedereen. Professionele medewerkers luisteren naar je verhaal, geven je informatie of verwijzen je door. 1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur. Een telefoontje naar 1712 is gratis en anoniem.

Rap Op Stap

Rap Op Stap is een reiskantoor waar je terecht kan om een vakantie te boeken of een daguitstap te plannen. Of toch als je hoort tot die groep van mensen voor wie er behoorlijk wat drempels zijn om zo’n uitstap te maken.

Mensen in armoede leven vaak in stress en isolement en blijven binnen de 4 muren van hun woning. Net deelnemen aan de maatschappij is een belangrijke voorwaarde om uit de spiraal van armoede te geraken. Om dit te realiseren, ging ons Sociaal Huis een charter met Rap op Stap aan. We verwijzen gebruikers van onze diensten door, maar de vzw draagt haar expertise ook aan ons over. Zo leren we van elkaar. Door te sensibiliseren krijgt dit thema de aandacht die het verdient.

Info: www.iedereenverdientvakantie.be