Partners van het Sociaal Huis

Soms heb je nood aan gespecialiseerde hulp. Gespecialiseerde diensten kunnen je hierbij helpen. Met volgende diensten kan je een afspraak maken in ons Sociaal Huis.

CAD Limburg

Voor ambulante drughulpverlening en straathoekwerk maak je telefonisch een afspraak met CAD-Limburg via het nummer 011 27 42 98.

CAW Limburg

Het CAW-Limburg biedt in het Sociaal huis hulpverlening aan bij gezins- en relationele problemen. Je maakt telefonisch een afspraak via 011 21 20 20.

Eerstelijnspsycholoog

Ervaar je psychologische moeilijkheden. Voortaan wordt een bezoek aan de psycholoog en orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Meer info vind je op de website van Netwerk Reling. Je maakt een afspraak via e-mail, elpmidwestlim@gmail.com.

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren: https://gezincentraal.be/eerstelijnspsycholoog-gezin.

Gratis advocaten advies

Elke 1ste en 3de maandag van de maand vindt er in het Sociaal Huis van 16 tot 18 uur een zitdag plaats van de Balie Limburg.

Je maakt een afspraak:

DYZO

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen elke tweede maandag van de oneven maand van 13.30 tot 16.30 uur terecht in het Sociaal huis op de zitdag van DYZO.

Je maakt telefonisch een afspraak via 011 45 61 50. 

FOD sociale zekerheid

Voor aanvragen tot erkenning persoon met een handicap, parkeerkaart, toelage inkomensvervangende en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, ... kan je elke tweede dinsdag van de maand tussen 13.30 en 15 uur terecht op de zitdag van het DG personen met een handicap in het Sociaal Huis. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wens je informatie over je dossier dan kan je Els Boes contacteren via 02 528 68 45 of els.boes@minsoc.fed.be.

Budgetvriendelijk op uitstap

Rap Op Stap is een reiskantoor waar je terecht kan om een vakantie te boeken of een daguitstap te plannen. Of toch als je hoort tot die groep van mensen voor wie er behoorlijk wat drempels zijn om zo’n uitstap te maken.

Mensen in armoede leven vaak in stress en isolement en blijven binnen de 4 muren van hun woning. Net deelnemen aan de maatschappij is een belangrijke voorwaarde om uit de spiraal van armoede te geraken. Om dit te realiseren, ging ons Sociaal Huis een charter met Rap op Stap aan. We verwijzen gebruikers van onze diensten door, maar de vzw draagt haar expertise ook aan ons over. Zo leren we van elkaar. Door te sensibiliseren krijgt dit thema de aandacht die het verdient.

Info: www.iedereenverdientvakantie.be