Pestbusters

Om pestgedrag de wereld uit te helpen, besteedt ons lokaal bestuur blijvend aandacht aan dit probleem. Samen met haar verenigingen maakt lokaal bestuur Heusden-Zolder een vuist tegen pesten. Een vuist met 4 stippen, als dat even kan.

Elke week leven kinderen en jongeren zich uit op school, in hun sportclub, cultuurvereniging of in de jeugdbeweging. Jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen want 1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. In onze scholen staat dit thema het hele jaar door op de agenda. Maar omdat pesten niet stopt aan de schoolpoort, slaan we met het project Pestbusters de handen in elkaar met onze verenigingen. Zo zetten we een extra stap in de richting van een pestvrij Heusden-Zolder.

In dat kader stelden we een charter ‘Nee tegen pesten’ op. Verenigingen die dit charter ondertekenen, geven zo een duidelijk signaal dat ze samen met ons willen werken aan een pestvrije omgeving en zich extra inzetten om pesterijen te voorkomen. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan vormingen op maat zodat zij verder kunnen bouwen aan een pestvrij klimaat in hun vereniging.

Verenigingen die intekenen op ons charter ontvangen een ‘Pestbuster’-label. Een vereniging die zich extra inzet tegen pesten, herken je dus binnenkort aan een mooi plaatje in de lokalen.

Heusden-Zolder kiest ervoor om pesten structureel aan te pakken. In de komende jaren werken we op verschillende sporen verder tegen pesten en breiden we onze acties in het kader van Pestbusters uit. Samen roepen we pestspoken een halt toe.

Vorming rond grensoverschrijdend gedrag