De Vlaamse regering stelde op 30 juni 2017 het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen’ voorlopig vast. Met dit plan wil de Vlaamse regering overgaan tot de herinrichting van het industriegebied rondom de ‘Kolenhaven’ met zones in Lummen en Heusden-Zolder. Dit gaat gepaard met een nieuwe ontsluitingsweg langs het kanaal aan de kant van Viversel.

Tot 10 november 2017 liep een openbaar onderzoek in het kader van dit RUP. Ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten konden een advies uitbrengen.

In het verleden heeft ons gemeentebestuur steeds gereageerd tegen de voorgestelde ontsluitingsweg. Ook tijdens het openbaar onderzoek bracht ons gemeentebestuur een ongunstig advies uit.

In het voorgestelde plan werd het verkeer afkomstig van het industrieterrein van de Kolenhaven én van het industrieterrein Lummen-Gestel immers afgewikkeld via de oostzijde (kant van Heusden-Zolder) van het Albertkanaal. Hierdoor zou er overlast ontstaan voor de dorpsgemeenschappen van Heusden-Zolder. Er was ook een aanzuigeffect te verwachten. De capaciteit van de verkeerswisselaar van Lummen is immers bijna bereikt en er is nu al dagelijks file. De nieuwe ontsluitingsweg zou zonder enige twijfel zorgen voor extra aantrekking van verkeer via de Kanaalweg aangezien op deze manier het klaverblad kon worden vermeden.

Het gemeentebestuur was eveneens van mening dat andere ontsluitingsmogelijkheden onvoldoende tegenover elkaar zijn afgewogen. Men heeft gekozen voor de voorliggende ontsluiting omdat op deze manier geen milieueffectrapport moet opgemaakt worden.

De Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening worden gelast om de ontsluitingsmogelijkheden van het gebied en de ruimere omgeving bijkomend en dieper te onderzoeken.