Gepubliceerd op maandag 18 september 2017 13.49 u.

Tuinen vormen vaak een toevluchtsoord voor vlinders, omdat hier nog bloemen staan. Met eenvoudige maatregelen kan je je tuin aantrekkelijker maken voor vlinders en voor onze adoptiesoort de kleine ijsvogelvlinder. Want de totale oppervlakte aan tuinen is vele malen groter dan die aan beschermd natuurgebied.

Een groot natuurgebied creëren voor onze vlinder

In Vlaanderen gaat het niet goed met de dagvlinders. Bijna een derde van de 64 inheemse soorten is uitgestorven en nog eens een derde, waaronder de kleine ijsvogelvlinder, is bedreigd. Onze gemeente heeft die kleine ijsvogelvlinder geadopteerd en wil de achteruitgang van onze adoptiesoort en van vlinders in het algemeen stoppen.

De belangrijkste reden voor het verlies aan soortenrijkdom is het intensieve gebruik van ons landschap.

Tuinen vormen dan vaak een toevluchtsoord voor vlinders, omdat hier nog bloemen staan. De Vlaamse tuinen zijn echter lang niet altijd vlindervriendelijk. In het voor- en najaar zijn er vaak weinig geschikte nectarplanten. En in een kortgeschoren gazon afgeboord met coniferen, vinden vlinders dan weer geen waardplanten om hun eitjes af te zetten.

Kamperfoelie voor de kleine ijsvogelvlinder

De waardplant voor de kleine ijsvogelvlinder is de kamperfoelie.

We roepen jullie op om in je eigen tuin zelf iets te doen voor vlinders. Met eenvoudige maatregelen kan je je tuin aantrekkelijker maken voor vlinders en voor onze adoptiesoort de kleine ijsvogelvlinder. En je levert meteen een bijdrage aan de verbetering van ons leefmilieu. Want de totale oppervlakte aan tuinen is vele malen groter dan die aan beschermd natuurgebied.

Een meer natuurlijke ingerichte tuin is bovendien vaak veel aangenamer om in te vertoeven en vergt minder onderhoud.