Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020 12.59 u.

De afgelopen dagen en weken heeft onze Lokale Politie dagelijks extra mensen ingezet om toezicht te houden op de afgekondigde maatregelen. Her en der werden inbreuken vastgesteld en de nodige waarschuwingen gegeven. Ondertussen zijn we in een fase beland waarin er geen waarschuwingen gegeven worden maar alleen nog processen-verbaal opgesteld worden. Sinds het begin van de maatregelen hebben onze inspecteurs 77 inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. Bijna allemaal niet-essentiële verplaatsingen of niet-naleven van het samenscholingsverbod.

De politie krijgt regelmatig meldingen van mensen die in de buurt overtredingen zien. Ze sturen ploegen uit maar kunnen niet altijd vaststellingen verrichten. Soms zijn de mensen weg, soms zijn het gerechtvaardigde samenkomsten met de nodige maatregelen. Onze Lokale Politie vraagt uitdrukkelijk om je vragen over de corona-maatregelen te stellen op het voorziene nummer, 0800 14 689. Blijkbaar zoeken mensen via de politie toch een toestemming te krijgen voor iets wat reglementair niet toegestaan is. De politie gaat daar nooit op in.

Gelukkig hebben zich bij ons geen spuwincidenten voorgedaan of zijn mensen moeten gearresteerd worden. Toch is een overtreder voor de tweede keer geverbaliseerd wegens inbreuk tegen het samenscholingsverbod.