Gepubliceerd op vrijdag 22 juni 2018 11.36 u.
Jaarlijks keren problemen van drugsgebruik en –handel terug in deze regio, maar zeker ook de meldingen van openbare zedenschennis. Meermaals ontvangen wij meldingen van verontruste buurtbewoners, wandelaars of fietsers, van ongure praktijken in de bossen of op het jaagpad langs het kanaal.

Het terrein is moeilijk toegankelijk voor ons als lokale politie met onze dienstvoertuigen. Verdachten van drugspraktijken maar ook mensen met onzedelijke bedoelingen, zoeken hun plaatsje iets dieper in het bos, een beetje beschut door bomen en struiken. Zij volgen dikwijls de wandel- en fietspaden om dan een metertje of drie in het bos hun ding te doen. In vele gevallen laten zij allerhande voorwerpen achter. Deze zijn dikwijls gevaarlijk voor kinderen, huisdieren maar ook de wilde dieren die in onze bossen vertoeven.

En ook sluikstort is een groot probleem dat aangepakt wordt. Nog veel wandelaars & fietsers laten afval achter of erger nog, mensen komen gewoon afval dumpen in onze bossen of het kanaal.

Om deze vormen van criminaliteit aan te pakken hebben wij steun gevraagd bij onze federale collega’s te paard uit Brussel. Zij komen tot het begin van de herfst op regelmatige basis onze politiezone versterken door te patrouilleren in de bossen van Bolderberg en omgeving. Samen met een fietsploeg van onze lokale politie voeren zij een intensieve en doordachte patrouille uit in de ‘kwetsbare’ gebieden. De kans dat u dus een speciale patrouille tegen gaat komen stijgt aanzienlijk. Mogelijk zal u zelfs gecontroleerd worden. Elke informatie wordt opgenomen in onze databanken en zal geanalyseerd worden, onder meer door de wijkagent. 

Mensen die informatie hebben voor onze diensten mogen steeds:

  1. Bellen naar ons commissariaat tijdens kantooruren en naar de 101 erbuiten.
  2. Een melding mailen kan ook via onze website en klikken op contactformulieren.
  3. Via een melding op de website van de gemeente Heusden-Zolder.