Politie Heusden-Zolder en Beringen/Ham/Tessenderlo werken verder samen

Gepubliceerd op maandag 15 jan 2024 om 07:56

Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie markeert verdere samenwerking tussen politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder

Op vrijdag 12 januari 2024 organiseerden de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder voor het eerst een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, een evenement dat de vernieuwde en intensere samenwerking tussen beide zones benadrukte. De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, bijgewoond door zo'n 200 aanwezigen, symboliseert de kracht van hun recente operationele samenwerking.

In 2023 bundelden de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder hun krachten in een nieuwe operationele samenwerking. "We blikken momenteel tevreden terug op een vruchtbare samenwerking die van alle betrokken diensten heel wat inspanningen vereisten," verklaarde de korpschef van Heusden-Zolder, Kris Janssen. De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie bevestigt niet alleen de versterking op operationeel vlak, maar ook het samenspel en de samenwerking tussen beide zones.

Tijdens de toespraak benadrukte voorzitter Thomas Vints de groeiende zorg over de toenemende agressie jegens politiemedewerkers. Beide politiezones werden het afgelopen jaar herhaaldelijk geconfronteerd met geweld tegen politieambtenaren. "Geweld tegen politie kan en mag niet onbestraft blijven," aldus voorzitter Thomas Vints. Hij pleitte voor een krachtige aanpak en onderstreepte het belang van partnerschap, zowel met lokale besturen als in publiek-private samenwerkingen om specifieke knowhow te benutten.

Naast de operationele uitdagingen in 2024, met een focus op de verdere digitalisering van het politiewerk, staan de politiezones voor belangrijke organisatorische veranderingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo bereidt zich voor op de fusie van de gemeenten Tessenderlo en Ham terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheden van verdere samenwerking met PZ Heusden-Zolder verkent. De betrokken lokale besturen overwegen een studie te starten om de huidige samenwerking te evalueren en mogelijk uit te breiden tot een groter geheel met als doel de nieuwe bestuursploegen in 2025 te voorzien van heldere beleidskeuzes.

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie en de vooruitzichten voor 2024 markeren een cruciale periode voor de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder waarbij samenwerking, veiligheid en efficiƫntie centraal staan in hun streven naar een veilige en leefbare samenleving.

Meer informatie? Raadpleeg ook onze websites www.politie-bht.be - www.politie.be/5375