Online een klacht indienen

Het gaat om jouw persoonsgegevens !

Posten op sociale media, een getrouwheidskaart aanvragen in een winkel, een online formulier invullen of gewoon deelnemen aan een wedstrijd, is dagelijkse kost geworden. Maar hiermee stuur jij wel iedere keer persoonsgegevens door naar alle mogelijke personen of instellingen, die we meestal de "verwerkingsverantwoordelijke" noemen.

Jij hebt rechten op die doorgestuurde gegevens. Het is belangrijk om dit te weten, zodat je niet voor onprettige verrassingen komt te staan. De nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, gaat hierin nog verder en legt het accent op nog meer transparantie en controle over jouw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

De gemeente Heusden-Zolder is sterk begaan met de veiligheid en privacy van de door haar gebruikte informatie van en voor haar burgers, cliënten, lokale mandatarissen, medewerkers en derden die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met de gemeente in het kader van haar wettelijke opdrachten en bestuurlijke dienstverlening.

Heb je een vraag, incidentmelding of klacht over de verwerking of het gebruik van jouw persoonsgegevens door de gemeente, dan meld je dit via het privacyformulier. Let wel, we kunnen geen anonieme klachten behandelen.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door de gemeente Heusden-Zolder, Heldenplein 1. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer info, kun je je wenden tot onze data protection officer Marc Goossens.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

eGovernment

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de gemeente Heusden-Zolder persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je op haar website raadplegen.

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan onze gemeente haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De gemeente Heusden-Zolder maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term "cookies" om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als "web cookies" of gewoon "cookies", zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website www.heusden-zolder.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.
 • Waarom gebruikt de gemeente cookies?
  De gemeente gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt de gemeente cookies?
  Alle pagina’s schrijven of lezen een cookie.
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Online een klacht indienen