Privéwoonzorgcentra

  • Berckenbosch: Schansstraat 208, 011 57 50 48 
  • De Bloemelingen (ook serviceflats): Ringlaan 40-42, 011 53 04 00 
  • Hof Ter Bloemen (ook serviceflats): Pastoor Van Mierlolaan 24, 011 30 51 00
  • vzw Amideus (serviceflats/assistentiewoningen): Glorieuxstraat 10, 011 75 02 08 of 0474 46 20 34
  • Bocasa, Vrunstraat 15-17, 011 24 66 00