Gepubliceerd op maandag 7 januari 2019 11.52 u.
Wie heeft recht op een pro-deo advocaat?

Wanneer uw gezinsinkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, heeft u recht op een pro-Deoadvocaat. Afhankelijk van binnen welke grens u valt, kan de bijstand volledig of gedeeltelijk kosteloos zijn. Komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, dan betaalt u een éénmalig bedrag aan uw advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro. De advocaat mag pas optreden na ontvangst van dat bedrag!

Alleenstaande
Volledige kosteloosheid max. €1.011 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid tussen €1.011 en €1.298 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaande met persoon ten laste
Volledige kosteloosheid max. €1.298 netto/maand (=gezinsinkomen) + €188,22 p.p. ten laste
Voorbeeld 1 persoon €1.486,24
2 personen €1.674,44
3 personen €1.862,66
Gedeeltelijke kosteloosheid tussen €1.298 en €1.583 netto/maand (= gezinsinkomen) + €188,22 p.p. ten laste
Voorbeeld 1 persoon €1.771,22
2 personen €1.959,44
3 personen €2.147,66

Sommige mensen hebben altijd recht op een volledige kosteloosheid en dit ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen, bv. minderjarigen, ‘leefloners’, sommige huurders van een sociale woning, gedetineerden, sommige asielzoekers,…

Wat bij een echtscheiding?

In geval van een belangenconflict zoals bij feitelijke scheiding of echtscheiding wordt niet naar het gezinsinkomen gekeken, maar enkel naar het inkomen van de aanvrager, zelfs al is die niet apart gedomicilieerd.

Is een pro-Deoadvocaat even goed?

De pro-Deoadvocaat geeft, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. Het is een misvatting dat een pro-Deoadvocaat zijn werk niet goed zou doen! Elke advocaat kan pro Deo optreden, doch is hiertoe niet verplicht. Indien u een bepaalde advocaat wenst, vraag dan op voorhand of hij/zij pro Deo voor u wil optreden als u daar recht op heeft. Als u geen advocaat verkiest, zal het Bureau voor Juridische Bijstand er een voor u kiezen.

Hoe een pro-Deoadvocaat aanvragen?

De aanvraag voor een pro-Deo advocaat dient te gebeuren bij het Bureau voor Juridische Bijstand, Parklaan 25 bus 9, 3500 Hasselt. Hoe dit dient te gebeuren en welke documenten u daarvoor nodig heeft vindt u op de website: https://www.balielimburg.be/pro-deo-juridische-bijstand

Iedereen heeft eenmalig recht op juridisch advies!

Indien u zich afvraagt of u al dan niet recht heeft op een pro-Deoadvocaat of een andere juridische vraag heeft, kan u een afspraak maken met een advocaat voor een éénmalig gratis Juridisch advies. Iedereen komt hiervoor in aanmerking, ongeacht het gezinsinkomen!

Zitdag advocaat op het OCMW.

De eerste en derde maandagavond van de maand houdt er een advocaat zitdag op het OCMW, Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder. U dient hiervoor een afspraak te maken bij het OCMW, 011/45.61.50.

U kan tevens terecht op de zitdagen in andere gemeenten:

https://www.balielimburg.be/gratis-juridisch-eerstelijnsadvies