Proclaimer

Gebruik van de website

Lokaal bestuur Heusden-Zolder besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en alle andere informatiekanalen en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je vindt op deze website of via de andere eigen informatiekanalen (telefoon, e-mail, sociale media,…) tekortkomingen vertoont, dan zal lokaal bestuur Heusden-Zolder al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website via publicaties@heusden-zolder.be Wij streven ernaar om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen.

Lokaal bestuur Heusden-Zolder spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Lokaal bestuur Heusden-Zolder kan echter niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van lokaal bestuur Heusden-Zolder en andere eigen informatiekanalen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten van lokaal bestuur Heusden-Zolder raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website en andere informatiekanalen ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en andere informatiekanalen kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door tekorten in het antwoord dat je via deze kanalen kreeg.

De foto’s en filmpjes die je op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site of als sfeerverslag van een activiteit of event.

Intellectueel eigendom

We vinden het leuk als je informatie op onze website gebruikt. Gebruik je deze informatie niet voor persoonlijke doeleinden? Neem dan eerst contact met ons op. Zonder schriftelijke toestemming van lokaal bestuur Heusden-Zolder is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken om zo de intellectuele eigendomsrechten en die van onze partners te beschermen. Neem contact via publicaties@heusden-zolder.be.

Wanneer we zelf tekst of beeldmateriaal van derden gebruiken, doen we er alles aan om hier vooraf toestemming voor de krijgen en de bron juist te vermelden. Mocht je de indruk hebben dat we hier iets over het hoofd hebben gezien, neem dan contact met ons op via publicatie@heusden-zolder.be. Wij streven ernaar om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Lokaal bestuur Heusden-Zolder beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Lokaal bestuur Heusden-Zolder hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en andere informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien je contact opneemt met lokaal bestuur Heusden-Zolder via de website, mail, chat, telefoonnummer,… dan kan in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. Hoe ons lokaal bestuur omgaat met jouw persoonlijke gegevens lees je in ons Privacybeleid.