Info voor sportclubs, verenigingen en jeugdbewegingen

Wat moet je ondernemen wanneer er een besmetting vastgesteld wordt bij een van de leden van je sportclub of jeugdbeweging?

Verschillende factoren spelen een rol om de daaropvolgende aanpak te bepalen. Bijgevoegd schema (beslisboom) helpt je alvast op weg.

We dringen er op aan dat je de besmetting zeker ook meldt bij onze referentiepersoon COVID-19. Hij kijkt dan of jullie extra sturing en ondersteuning nodig hebben.

Online melden

Voorbeeldbrieven

In het kader van een besmetting bij een sportclub of jeugdbeweging is heldere communicatie naar alle leden van cruciaal belang. Samen met de Eerstelijnszone stelde de stad een aantal voorbeeldbrieven op die hierbij ingezet kunnen worden:

  • Brief voor laagrisicocontacten
  • Brief voor hoogrisicocontacten