Wanneer zal je deze uitnodiging krijgen?

Bij de start van de krokusvakantie gaan de eerste vaccinatiecentra open. In totaal zal er op ruim 94 locaties ingeënt worden tegen het coronavirus. Als de afgesproken timing van de levering van de vaccins onveranderd blijft, zal je tussen maart en juni uitgenodigd worden naar het vaccinatiecentrum in WATT 17. Die uitnodiging krijg je een tweetal weken voordat je verwacht wordt per brief in de bus. Naast die brief krijg je ook een e-mail en een sms met dezelfde boodschap, als je zorgverlener over deze info beschikt.

Wat staat er in de uitnodiging?

De brief bestaat uit drie onderdelen. Deel 1 is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar www.laatjevaccineren.be waar je je kan registreren. Deze pagina moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum. Bewaar hem dus goed!

Het volgende onderdeel geeft je het tijdstip waarop je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, twee weken later. De laatste pagina geeft je meer praktische informatie over de vaccinatie zelf.

Wat moet je met de uitnodiging doen?

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om je te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch laat weten of deze momenten haalbaar voor je zijn. Registreren doe je online via www.laatjevaccineren.be en daar vul je je persoonlijke code in. Om te voorkomen dat je die code van 33 tekens helemaal moet overtypen, kan je op de brief ook een QR-code scannen, waardoor je automatisch op een webpagina komt, waar je code al is ingevuld. Uiteraard kan je ook terecht bij het lokale callcenter om zo je afspraak telefonisch te registreren.

Wat als je niet op de afspraak kan zijn?

In de uitnodiging zullen dus twee tijdstippen staan waarop je verwacht wordt in het vaccinatiecentrum: één voor je eerste inenting en één voor de herhalingsprik, twee weken later. Als één van deze momenten niet past, dan kan je een andere afspraak maken. Dat kan weer online via www.laatjevaccineren.be of telefonisch via het lokale callcenter op 011 80 80 33.