Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Voorwaarden

Bij de aanvraag voor een nieuw terras met inname van openbaar domein hou je rekening met volgende richtlijnen: 

  • Hou een doorgang van 1,5 m breed vrij. Deze doorgang moet ook rolstoeltoegankelijk zijn. 
  • Hou een doorgang van 5 m voor de hulpdiensten in de straat. 
  • Er worden geen structurele wijzigingen toegestaan aan het openbaar domein. Bij de afbraak van het terras moet het in de oorspronkelijke toestand hersteld kunnen worden. 

De tijdelijke toestemming voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein is:

  • tweejaarlijks te vernieuwen.
  • onmiddellijk intrekbaar indien noodzakelijk of bij niet-naleving van de voorwaarden