Soms zit je in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ... dan kan je dringende steun aanvragen. Dringende steun is alleen mogelijk voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer je geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • de steun is hoogdringend
  • je financiële middelen zijn uitgeput

Procedure

  • je maakt een afspraak
  • de maatschappelijk werk(st)er onderzoekt je sociale en financiële situatie om te bepalen of je recht hebt op dringende steun
  • de voorzitter van het OCMW kent de dringende steun toe
  • de steuntoekenning zal voor bekrachtiging voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Wat meebrengen

  • identiteitsdocumenten
  • bewijs van een éénmalig of dringend tekort door vb. rekeninguittreksels , facturen, ...