Firma XXX vraagt een vergunning voor ...

Voor wie?

Omwonenden kunnen dossier inkijken

Procedure

bezwaarschrift indienen