De militieplicht is in België afgeschaft.
Soms heb je echter in bepaalde omstandigheden nog een militiegetuigschrift nodig (vb. bij sollicitatie, aanwerving, pensioenaanvraag, …).

Voor het aanvragen van een militiegetuigschrift neem je telefonisch contact met of stuur een e-mail naar de dienst bevolking.

Meebrengen

  • je militair zakboekje;
  • je identiteitskaart indien je nooit onderworpen was aan de dienstplichtwetten (jongens geboren na 31/12/1975).