U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Initiatief buitenschoolse opvang 't Klim-Op-Ke

Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblook 7
3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58
kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be
www.ocmwheusdenzolder.be

Landelijke Kinderopvang

't Kuipke 11 bus 1
3550 Heusden-Zolder
011/53 79 21
helpdesk tussen 8 en 17u 070/24 60 41
lkoheusden@landelijkekinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be