U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Kinderopvang Tibo

Everselkiezel 65
011 87 46 40 of 0472/ 92 60 89
www.kinderopvangtibo.be

* Van maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 19.00
* Opvangcapaciteit: ? kindplaatsen.
* Groepsopvang (meer dan 8 kinderen in een groep) voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar.

 

Initiatief buitenschoolse opvang 't Klim-Op-Ke

Dienst kinderopvang OCMW
Kerkenblook 7
3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58
kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be
www.ocmwheusdenzolder.be

 

Landelijke Kinderopvang

't Kuipke 11 bus 1
3550 Heusden-Zolder
011/53 79 21
helpdesk tussen 8 en 17u 070/24 60 41
lkoheusden@landelijkekinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be