Deze subsidie heeft als doel ondersteuning te bieden aan de dagelijkse werking van socio-culturele verenigingen.

Voor wie?

Socio-culturele verenigingen die:

  • minimum één volledig werkjaar (van 1 januari tot 31 december) aangesloten is bij de gemeentelijke cultuurraad Heusden-Zolder.
  • aanwezig was bij de algemene vergaderingen

Voorwaarden

Zie sociaal culturele reglementen 2.1. Werkingssubsidie

Wat meebrengen

  • Aanvraagformulier werkingssubsidie
  • Gevraagde bewijsstukken
  • Recent Bankattest of kopie van recent rekeninguittreksel