De vertegenwoordiging van de gemeente door gemeenteraadsleden en hun vergoedingen

Gemeenten krijgen alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden. Omdat je samen vaak sterker staat en meer kan bereiken, mogen twee of meer gemeenten voor het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling samenwerken. Dit gebeurt al jaren.

De gemeente heeft in elk samenwerkingsverband ook gemeenteraadsleden afgevaardigd, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie. Dit kan een effectief lid of plaatsvervanger zijn in de algemene vergadering (A.V.) of in de raad van bestuur (RvB) of in een beheerscomité.

Meestal is de vertegenwoordiging gratis, maar soms krijgt het gemeenteraadslid dat deel uitmaakt van de raad van bestuur van zulk samenwerkingsverband, een presentievergoeding en/of kilometervergoeding van het samenwerkingsverband (niet van de gemeente).

Samenwerkingsverbanden

Wil je meer weten over een van de samenwerkingsverbanden uit het overzicht, dan kan je klikken op de hyperlinks hieronder:

Voor enkele oudere of in vereffening zijnde samenwerkingsverbanden is er geen link op het internet. Je kan je dan voor meer informatie wenden tot de afdeling die erbij vermeld is.

 • Basiseducatie West-Limburg vzw, in vereffening: afdeling financiën of afdeling welzijn en lokale economie
 • De Zandloper vzw: afdeling welzijn en lokale economie
 • Interlokale vereniging inzake de regierol tussen Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren: afdeling welzijn en lokale economie
 • Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg vzw: afdeling vrije tijd
 • Mijnstreek, projectvereniging: afdeling vrije tijd
 • Scholengemeenschap De Kempen, interlokale vereniging: afdeling interne organisatie/onderwijs
 • Bekkencomité Demer: afdeling financiën
 • Wijk-Werk West-Limburg: afdeling welzijn
 • Comité van afgevaardigden inrichtende machten volwassenonderwijs: afdeling interne organisatie/onderwijs
 • Vervoerraad regio Limburg: afdeling grondgebiedszaken
 • Sportcomplex Vlaanderen - Heusden-Zolder: afdeling vrije tijd
 • Zorgcircuit West-Limburg: afdeling samenleving