Hoe vraag ik een aansluiting aan?

Bij een nieuwbouw- of renovatiewoning ontvang je bij de start van je dossier reeds een aanvraagformulier, met daarbij ook al een factuur. De aansluitkosten worden vooraf betaald.

Bij een bestaande woning kan je een aanvraagformulier afhalen aan de balie van de afdeling grondgebiedszaken. De aansluitkosten kan je in dit geval vooraf betalen met een overschrijving.

Hoeveel kost een aansluiting?

De aansluitkosten bedragen:

  • € 600 voor een gewone aansluiting (grès 150 mm of PVC 160 mm);
  • € 900 voor een aansluiting met een diameter van 200 mm;
  • aansluitingen met een grotere diameter wordt uitgevoerd volgens bestek.

Wie doet de aansluiting?

De aansluiting gebeurt 6 à 7 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend bij de dienst patrimonium. De aannemer, aangesteld door de gemeente, verzorgt het aankoppelen van de hoofdriolering.

De voorbereidende werken gebeuren door de aanvrager zelf. T.h.v. de rooilijn dient de onderkant van de afvoerbuis tussen de 60 cm en 80 cm diep te zitten (t.o.v. het wegdek). Indien er reeds wachtputjes voorzien zijn, dient de diepte aangepast te worden aan deze wachtputjes.

Als je wenst te weten wat de plaats van aansluiting is en waar de riolering zich precies bevindt, kan je in eerste instantie je bouwplan raadplegen. Bij onduidelijkheid kan je vanzelfsprekend contact opnemen met een medewerker van de dienst patrimonium.

Moet de rioolaansluiting worden gekeurd?

Sinds 2015 moet je, nadat de aankoppeling op de gemeentelijke riolering werd gemaakt, de privé-riolering laten keuren door een gecertificeerde keurder. Deze wordt aangesteld en betaald door de eigenaar. Meer informatie hieromtrent vind je op de website van Vlario.

Om te garanderen dat deze keuring gebeurt, wordt gevraagd een waarborg van € 400 te storten op rekening van de gemeente. Bij afgifte van een geldig keuringsattest, wordt de waarborg teruggestort.

Vragen over je factuur?

Vragen over de inhoud van je factuur, kan je richten aan de dienst ruimtelijke ordening. De dienst financiën helpt je graag verder bij vragen over de betaling ervan.

Technische vragen?

Bij technische vragen, zoals de plaatsing en de ligging van de riolering, rioleringsplannen, het al dan niet plaatsen van een septische put, … kan je terecht bij de dienst patrimonium.