Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling hebt u 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kunt hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 42–44 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt

Keuze van de familienaam

Bij geboorte van een eerste kindje en bij naamkeuze volgens de nieuwe naamwetgeving van 08/05/2014 dienen beide ouders bij de aangifte aanwezig te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dienen zij een “verklaring van de naamkeuze” in te vullen, te handtekenen en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige ouder bij te voegen (formulier verkrijgbaar op de kraamafdeling).

Bij geboorte van een tweede of volgend kindje mag de aangifte gedaan worden door de vader, de (mee)moeder of door beiden samen. Indien u niet gehuwd bent zal de aangifte altijd gedaan worden door de moeder, al dan niet vergezeld van haar levenspartner indien deze het kind wenst te erkennen in de geboorteakte.