In de Weg naar de Grauwe Steen, van aan het kruispunt met de Sint-Antoniusstraat tot aan huisnummer 95, zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Daarna wordt de weg vernieuwd.

Op 19 maart 2018 werden de plannen aan de buurtbewoners voorgesteld. Hun opmerkingen werden genoteerd en het studiebureau werkt momenteel aan het definitief ontwerp.