Het voorontwerp voor een gescheiden riolering werd al aan de bewoners voorgesteld op een informatievergadering op 15 december 2015. 

De subsidieprocedure sleepte lange tijd aan bij de hogere overheid en ook de prijsvraag duurde veel langer doordat bij een eerste bekendmaking geen offertes werden ingediend.

Ondertussen is de aannemer bekend en is afgesproken dat de werken starten in de loop van het najaar van dit jaar.

Voorafgaand zullen de nutsmaatschappijen (elektriciteit, waterleiding, telefoon, kabel-TV) de nodige aanpassingswerken uitvoeren. Om de omvang hiervan in te schatten zullen in de eerste helft van augustus 2018 enkele sleuven gemaakt worden om de juiste ligging van de verschillende leidingen te bepalen.

Vooraleer de eigenlijke rioleringswerken opstarten wordt nog een informatievergadering belegd waarbij ook de scheiding van het rioleringswater op privéterrein zal toegelicht worden.