Welke werken worden uitgevoerd?

  • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA = afvalwater en RWA = regenwater)
  • aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden
  • aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement
  • aanleg van een verharding in bitumineuze producten, betonstraatstenen
  • aanleg van een fietssuggestiestrook
  • aanleg van voetpaden
  • aanleg van inritten
  • groenaanleg
  • bouw van een regenwaterbuffering
  • aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen

Infomarkt

Op 3 september (16-20 uur) trokken ontwerpers en opdrachtgevers van dit project naar de buurt om hun ontwerpplannen voor te stellen. De bewoners kregen tijdens een infomarkt de kans om zich individueel te laten informeren en opmerkingen te laten noteren.

Van deze opmerkingen is een verslag gemaakt dat wordt meegenomen naar de definitieve ontwerpfase.

Wanneer de definitieve plannen klaar zijn en er een aannemer is aangesteld worden de inwoners opnieuw ingelicht over de uitvoering van de werken.