Profiel

Je bent de eerste contactpersoon voor de jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen in de gemeente. Je hebt een hart voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Je helpt de verenigingen waar nodig. Je beschikt over goede sociale vaardigheden. Avond- en weekendwerk is een vast onderdeel van je uurrooster. Ervaring in een jeugdvereniging, jeugdhuis of speelpleinwerking is een pluspunt. Je bent in het bezit van een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) in één van de volgende vakgebieden: handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk of onderwijs.

Wij bieden

een voltijdse betrekking (waarvan ½ contract van onbepaalde duur, ½ contract van bepaalde duur tot 31 december 2019) en een verloning op B-niveau. Bijkomende extralegale voordelen zijn: maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding,… Er wordt voor deze functie een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar.

Diplomavoorwaarde

Om voor deze functie te solliciteren moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld) in één van de volgende vakgebieden: handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk of onderwijs. Schoolverlaters worden eveneens toegelaten indien je ons het volgende bezorgt: een studiebewijs en een verklaring dat je binnen een termijn van vijf maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma.

Solliciteren

Je kan je kandidaat stellen door een sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1 in 3550 Heusden-Zolder. Je kan deze documenten binnenbrengen bij de dienst personeel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of je kan e-mailen naar sollicitatie@heusden-zolder.be.

De uiterste sollicitatiedatum voor deze functie is 24 oktober 2018. De datum op de poststempel of de datum van de e-mail zijn bepalend. Onvolledige en laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

Voor deze functie wordt ook een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Hilde Muësen (011 80 83 36).
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de Nancy Vanzeer (011 80 82 63) of je kan mailen naar sollicitatie@heusden-zolder.be.