Voor alle duidelijkheid: grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat niet in uw huisvuilzak past. Daarvoor is het te groot of te zwaar.
Grofvuil wordt maandelijks en enkel op aanvraag bij je thuis opgehaald. En dit elke eerste donderdag van de maand. Uiteraard kan je ook nog steeds terecht op het recyclagepark met je grofvuil.

Wil je grofvuil meegeven?

Volg dan onderstaande richtlijnen en doe je aanvraag tien dagen voor de ophaling:

  • Vraag een ophaling aan via www.limburg.net of via het gratis telefoonnummer 0800 90 720 minstens tien dagen voor de ophaling. 

  • Net als vroeger moet je op het aangeboden grofvuil een grofvuilsticker (blauw) kleven. Je koopt deze sticker in het gemeentehuis voor de prijs van € 20. 

  • Zet je grofvuil met een grofvuilsticker goed zichtbaar langs de straat, aan de voorkant van de eigen woning. Zet het tijdig buiten: de dag van de ophaling vóór 6 uur 's morgens of de avond voordien.

  • De totale hoeveelheid grofvuil per ophaalbeurt mag niet meer zijn dan 2 m³. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.
Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het containerpark.
Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze brengt u ook naar het containerpark.