Er wordt een retributie gevorderd van de natuurlijke of rechtspersonen, voor het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups op privédomein door de aannemer van de gemeente waarvoor zij hebben verzocht, zonder daartoe verplicht te zijn geweest door een wet of reglement. 

De meldingen worden vooraf gecontroleerd door een medewerker van de dienst Grondgebiedszaken. De eiken moeten bereikbaar zijn met een hoogtewerker om in aanmerking te komen voor de bestrijding. 

Het bedrag van de retributie wordt vastgelegd op € 25,00 per 5 eiken.

Dus € 25,00 voor 1 t.e.m. 5 eik(en), € 50,00 voor 6 t.e.m. 10 eiken, enz. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met het aantal nesten per eik.