De verqunninqen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer geven in de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas vanaf 1 juli 2020.

Bij "officiële bekendmakingen belastingen en retributies" vindt u meer informatie over o.a. de tarieven.

Uitzonderingen

Coronagunstmaatregel: als de Vlaamse Regering het toelaat om de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer te verlagen of te schorsen, worden de tarieven van de vergunningen aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021.