Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente
 • inkomensonderzoek

Procedure

 • je neemt contact op met de maatschappelijk werker
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Er worden gegevens verzameld die in de probleemsituatie een rol spelen. 
  Deze gegeven vormen het financieel en sociaal verslag.
 • Op basis van dit verslag neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst binnen de 30 dagen een beslissing. Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je hiertegen beroep aantekenen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten en uitgaven via recente bankrekeninguittreksels van de laatste 6 maanden
 • bewijs dat u recht hebt op een uitkering maar deze momenteel niet ontvangt