Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kunt u tijdelijk opgevangen worden door een instantie die in crisisopvang voorziet.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, huiselijk geweld, relationele moeilijkheden, dakloosheid enz. In onderling overleg wordt vervolgens naar een structurele oplossing gezocht.

Het Sociaal huis beschikt niet over een eigen tijdelijke woongelegenheid voor inwoners met een vraag naar crisisopvang.

Voorwaarden

U verblijft in de gemeente.

De oorzaak van de crisis is hierbij niet bepalend.

Procedure

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal gezocht worden naar een gepaste opvang.

Het Sociaal huis beschikt zelf niet over een eigen tijdelijke woongelegenheid voor inwoners met een vraag naar crisisopvang. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal gezocht worden naar een gepaste opvang.