Het lokaal bestuur Heusden-Zolder is een boeiende en groeiende gemeente. We streven naar dienstverlening op maat, die toegankelijk is voor alle inwoners. We hebben een sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan verschillende nationaliteiten. Ons doel is het welzijn voor iedereen te maximaliseren, de lokale economie te stimuleren en nieuwe inwoners aan te trekken. Onze inwoners verdienen een warme thuis, een veilige omgeving en goede sociale, culturele en recreatieve voorzieningen. Om deze doelstelling mee te realiseren, zoeken wij een algemeen directeur (wervingsreserve - voltijds - statutair – loonschaal AD0530 klasse 5)

Plaats in de organisatie

Als algemeen directeur leid je de gemeentelijke organisatie en sta je rechtstreeks onder het gezag van en rapporteer je aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Je vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie.

Je bent de voorzitter en drijvende kracht achter het managementteam en stuurt de organisatie aan op managementniveau.

Functie

Je leidt de diensten van gemeente en OCMW (het lokaal bestuur) en faciliteert en organiseert de samenwerking met de politieke organen in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

Als hoofd van het managementteam werk je samen aan de realisatie van een innovatieve arbeidsorganisatie en verdere uitbouw van de integratie van gemeente en OCMW met een optimaal financieel management. 

Concrete invulling van de functie:

 • Als algemeen directeur sta je aan het hoofd van het personeel en sta je in voor de algemene dagelijkse leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW en ben je bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
 • Je motiveert en coacht jouw directe medewerkers in hun groei en ontwikkeling en staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.
 • Je handelt hierbij vanuit een duidelijke kijk op de werking van de organisatie in lijn met de visie en missie van het lokaal bestuur, de maatschappelijke evoluties en de ontwikkeling in verschillende beleidsdomeinen.
 • Je detecteert de mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken binnen de brede organisatie en grijpt opportuniteiten aan om innovatieve oplossingen te realiseren. Je past de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toe en draagt deze uit.

Profiel

Naast een masterdiploma en 4 jaar relevante beroepservaring heb je professionele kennis en kunde van publiek en administratief recht, peoplemanagement, -technieken, organisatie-, project- en veranderingsmanagement. Verder beschik je over de nodige sectorkennis, heb je een basiskennis van boekhouding en financiën en werk je vlot met de gangbare informaticatoepassingen.

De resultaatsgebieden en de competenties zijn uitgebreid omschreven in de functiebeschrijving.

Je voldoet bovendien aan de volgende voorwaarden:

 • Je bezit de Belgische nationaliteit
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het bewijs dat je aan al deze voorwaarden voldoet (uitgezonderd de voorwaarde van de medische geschiktheid) moet geleverd voor het verlopen van de sollicitatietermijn.

Aanbod

Wij bieden jou een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving. Jouw ontwikkeling als algemeen directeur wordt gestimuleerd. Je krijgt de kans om bij te leren en te groeien in je functie dankzij ons uitgebreid vormingsaanbod. Bij dit alles streven wij naar een optimale work-life balance.

Wij leggen een wervingsreserve aan voor de duur van één jaar voor een statutaire voltijdse tewerkstelling. Je ontvangt een bruto maandloon tussen € 7.861,17 en € 10.251,81 aangevuld met tal van extralegale voordelen zoals

 • maaltijdcheques van 7 euro
 • hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding
 • terugbetaling abonnement woon-werkverkeer via openbaar vervoer
 • een gunstige verlofregeling (minimum 30 dagen en maximum 35 dagen)
 • twee bijkomende feestdagen
 • een werktijdenregeling met glijtijden

Beroepsrelevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan gevalideerd worden tot maximaal 15 jaar.

Selectieproeven

De selectieprocedure bestaat uit de volgende proeven: 

 • Schriftelijke proef (60 punten, min. te behalen 36/60)
  • Bevraging over één of meerdere onderwerpen die verband houden met de functie (30 punten, min. te behalen 15/30)
  • Dossierbehandeling en management (30 punten, min. te behalen 15/30)
 • Selectiegesprek (40 punten, min. te behalen 24/40)
  • Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.
 • Psychotechnisch onderzoek (40 punten, min. te behalen 24/40)
  • Assessment center waarmee ondermeer de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten worden getoetst. Het assessment center wordt afgenomen door een extern selectiebureau.

Vragen

Solliciteer voor 29 juli 2020

Bezorg ons een sollicitatiebrief, curriculum vitae, een kopie van het gevraagde diploma en een bewijs dat je aan de overige voorwaarden voldoet. Verstuur dit per post naar het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder, breng dit (na afspraak) binnen bij het Team Personeel & HR of mail naar sollicitatie@heusden-zolder.be. De datum op de mail of op de poststempel is bepalend. Onvolledige en laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.