Subsidie energiemaatregelen verenigingen

Verenigingen die energiebesparende maatregelen doorvoeren in hun gebouw(en), kunnen hiervoor een beroep doen op premies van de Vlaamse overheid en Fluvius.

Voor verenigingen die een concessieovereenkomst hebben met het lokaal bestuur, roept het lokaal bestuur een nieuwe subsidie in het leven. Na aftrek van subsidies van Vlaanderen en Fluvius, kunnen die verenigingen zo nog 50% van de resterende kosten terugvorderen. 

Om je subsidie aan te vragen heb een aantal documenten nodig die je in de aanvraag moet uploaden. Zorg dus dat je ze (digitaal) bij de hand hebt:

  1. Verslag raad van bestuur waarbij minimum 3 firma’s worden aangeduid die gevraagd worden om een offerte in te dienen volgens een goedgekeurd bestek
  2. Verslag raad van bestuur waarbij de prijzen worden opgenomen en een keuze wordt gemaakt van de binnengekomen offertes;
  3. Alle binnengekomen offertes
  4. Facturen van de gekozen offertes
  5. Keuringsattesten indien nodig bij de uitgevoerde werken
  6. Omgevingsvergunning indien dit nodig is bij de uitgevoerde werken

Aanvraag subsidie energiemaatregelen verenigingen