Verslag participatiemoment Bruisend Zolder

Op 26 september 2023 vond een participatiemoment rond ‘Bruisend Zolder’, het project voor kernvernieuwing in het centrum van Zolder. De waardevolle ideeën en opmerkingen van de burgers zijn in een uitgebreid verslag gegoten. Dat verslag kan hieronder als pdf-bestand downloaden. 

Belangrijkste inzichten in een notendop

Het Heldenplein moet duidelijk een groene en leuke plek worden om te verblijven. Groen betekent natuurlijk meer dan louter wat gras. De juiste combinatie van hoog- en laagstammen is dus noodzakelijk. Een leuke plek vereist ook interessante prikkels (bv. een fontein, speelmogelijkheden, activiteiten) en voldoende comfort (bv. comfortabele zitbanken, goede verlichting en bescherming tegen zon, wind of regen). Daarnaast moet het Heldenplein nog steeds evenementen kunnen huisvesten, maar misschien kunnen grotere evenementen op een alternatieve locatie (bv. de Chiro) doorgaan. Hierdoor kan er meer ruimte ontstaan voor groen, prikkels en comfort op het plein. De heraanleg van het Heldenplein gebeurt ook best samen met een grondige opwaardering van de publieke ruimte in de rest van de kern.

Om Zolder meer leven in te blazen, zijn er opnieuw functies nodig die ook jonge gezinnen aantrekken. Het voorzien van enkele bijkomende commerciële ruimtes op en nabij het Heldenplein kan helpen om meer dynamiek te brengen, maar is wellicht niet voldoende. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat deze ruimtes wel degelijk ingevuld geraken. Indien er extra horeca komt, moeten dit kwalitatieve zaken zijn die o.a. met lokale producten werken. Verder moet de nieuwe ontwikkeling opgetrokken worden in een kwalitatieve architectuur die een goed evenwicht vindt tussen groen en bouwhoogte. Daarbij ligt de site van het voormalige gemeentehuis gevoeliger dan de CVO-site. Op de site van het voormalige gemeentehuis wordt er best een groenstrook aangebracht tussen de Ringlaan en het bouwproject om het groene zicht vanuit het woonzorgcentrum te evenaren. Ook moet daar het dorpszicht (o.a. op de kerk) vanaf de Ringlaan bewaard blijven. De CVO-site daarentegen heeft minder randvoorwaarden en kan wellicht meer programma aan.

Op het vlak van mobiliteit zijn er in het centrum van Zolder drie belangrijke wensen: een veilige en leesbare kern voor fietsers en voetgangers, een doordacht parkeerbeleid met kort- en langparkeren en een veilige kiss & ride zone aan de school waarbij auto’s en kinderen goed gescheiden blijven. Het doorgaand verkeer op de Pironlaan wordt als een wezenlijk risico ervaren voor de verkeersveiligheid in de kern. Het kruispunt van de Pironlaan, Dorpsstraat en Inakker wordt als een onleesbare plek beschouwd. De Inakker, hoewel formeel aangeduid als een fietsstraat, wordt vandaag door fietsers niet als veilig ervaren. Ook qua mobiliteit moet het Heldenplein een leefbaar dorpsplein worden. Hiertoe is het zinvol om de mobiliteit en de parkeerdruk voor heel Zolder centrum te bekijken. Verschillende kleinere parkeerzones in het centrumgebied zouden hiertoe een mogelijkheid zijn. Naast autoparkeerplaatsen, moeten er ook voldoende, kwalitatieve fietsparkeerplaatsen (inclusief voor elektrische fietsen) worden voorzien. De school heeft tenslotte geen nood aan extra parkeerplaatsen, maar misschien aan een andere organisatie van haar mobiliteit. Daarbij wordt gedacht aan de ouders niet tot aan de schoolingang te laten rijden en verschillende leeftijden op alternatieve momenten te laten starten.

We hebben dus heel wat waardevolle informatie kunnen vergaren waarmee we verder aan de slag gaan. Eerst en vooral worden deze inzichten onderzocht en meegenomen in het masterplan voor het Heldenplein en in het mobiliteitsplan voor het centrum van Zolder. De kwaliteitseisen voor de nieuwe ontwikkeling worden verder opgenomen in de onderhandelingen met de geselecteerde vastgoedontwikkelaar zodra deze selectie is afgerond.

Wij houden je graag regelmatig op de hoogte van de vorderingen in het project ‘Bruisend Zolder’.