Signalisatievergunning

Inhoud

Een aannemer die werken uitvoert of laat uitvoeren op het openbaar domein of neemt tijdens deze werken een deel van het openbaar domein in. Hiervoor heeft hij een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal hij moet plaatsen en hoe hij dat moet doen.

Voorwaarden

De aannemers heeft reeds de toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren. Hij kreeg hier voor een GIPOD-nummer.

Aanvraag signalisatievergunning