Whatsapp buurtpreventie

WhatsApp is een gratis app waarmee buurtbewoners gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Om aan inbraakpreventie te doen en samen dingen op te merken, kunnen buurten een ‘WhatsApp buurtpreventie’ opzetten.

Hoe gaat het in zijn werk

 • Een vrijwillig coördinator uit de buurt beheert de groep.
 • Buurtbewoners kunnen lid worden.
 • Wanneer iemand in de WhatsApp-groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan dit eenvoudig via de WhatsApp-groepen gemeld worden maar enkel nadat éérst de 101 op de hoogte gebracht werd

Gedragsregels whatsapp buurtpreventie

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Je moet in het bezit zijn van een smartphone.
 • Deelnemers zijn woonachtig in het gebied waar de groep opgericht wordt.
 • De WhatsApp-buurtpreventienetwerken werken volgens het SAAR-principe:
  • S staat voor Signaleer (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)
  • A staat voor Alarmeer (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
  • A staat voor App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
  • R staat voor Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is)
 • WhatsApp Buurtpreventie is géén vervangmiddel voor het nummer 101.
 • Hou de melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie en geef altijd aan dat 101 is gebeld om een regen aan meldingen te vermijden.
 • Meld zoveel mogelijk en denk hierbij aan het signalement (geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding & voertuig).
 • Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en/of voertuig, mag alleen met de bedoeling een signalement te verstrekken.
 • Let op je taalgebruik: vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, …  kan uiteraard niet!
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Speurwerk laat je over aan de politie.
 • Gebruik de Whatsapp groep alleen waar het voor bedoeld is: uitnodigingen voor drinks en barbecues, hoe sympathiek bedoeld ook… horen niet thuis op een WhatsApp Buurtpreventie.
 • Informatie die je verkrijgt via de WhatsApp buurtpreventie groepen mag je NIET openbaar maken. Hou rekening met de GDPR-wetgeving!
 • Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst geldt het beroepsgeheim
 • Worden deze regels niet gerespecteerd? Dan heeft de beheerder het recht je uit de groep te verwijderen.
 • De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep.
 • De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep.
 • De beheerders van de WhatsApp Buurtpreventie, de politie of het gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.

Bestaande groepen

In enkele wijken is er al een Whatsapp buurtpreventie actief:

Behoor je tot een van deze gebieden? Wil je deelnemen? Contacteer hen dan. Wil je een nieuwe oprichten? Bij de lokale politie en team preventie van de gemeente kan je terecht voor tips. Belangrijk: deze nemen geen leiding in het oprichten van nieuwe groepen.

De praktische organisatie ligt bij de buurten zelf.